Sabtu, 28 Februari 2009

Sistem Sosial

Pengenalan
Corak pemerintahan dan pentadbiran di negara-negara di Asia telah mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakatnya. Setiap lapisan masyarakat ini mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Secara umumnya, sistem sosial di kebanyakan negara Asia adalah berbentuk sistem feudal. Sistem ini meletakkan satu bentuk kerajaan di mana kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu dan bukan oleh kerajaan pusat.

Sistem feudal
Dalam sistem feudal, raja menjadi tuan tanah. Tanah dibawah kuasanya dibahagikan dan diletakkan di bawah kawalan seorang pembesar yang dilantik oleh raja. Sebagai balasan, raja boleh meminta bantuan dari pembesar ini. Pembesar ini memberi bantuan kepada raja dari segi ekonomi, ketenteraan dan sebagainya. Sistem ini bergantung kepada hubungan antara raja dan bangsawan. Petani tidak mempunyai sebarang hak. Dari segi struktur, sistem feudal merupakan satu pyramid, golongan bangsawan menjadi tali penghubung di antara raja dengan rakyat. Contoh struktur ialah di China ialah raja, bangsawan, petani dan kemudian artisan, peniaga dan askar. Di India, raja kemudian Brahmin dan bangsawan, askar, peniaga dan artisan, petani dan hamba. Di Jepun, Maharaja menduduki tempat pertama, kemudian Damyo dan disebelahnya ialah Tokugawa, selepas itu ialah samurai, petani dan tukang dan saudagar. Di Thailand ialah raja, bangsawan dan nai, phrai dan that.
Walaupun dari segi struktur sistem sosial adalah berbeza di antara negara, tetapi ia tetap mempunyai ciri-ciri yang sama di antara negara-negara ini, seperti :
1. Raja/Maharaja memerintah kawasan yang lebih kecil daripada kawasan tadbiran pembesar. Pembesar ini boleh diwarisi kecuali di Vietnam.
2. Raja atau maharaja mempunyai kuasa penuh.
3. Raja atau maharaja menguasai dalam agama, upacara adat-istiadat.
4. Pembesar mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kekayaan mereka. Pembesar ini ada pengikutnya yang setia. Mereka sendiri pula harus taat setia kepada raja dan beri bantuan kepada raja jika perlu.
5. Negara dibahagikan kepada beberapa jajahan.

Tiada ulasan: