Soalan Struktur Tingkatan 4 2012 (Ujian Setara 2)

1. Masyarakat Asia Tenggara mula menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan India bermula dari abad ketiga Masihi.

(a) Nyatakan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara ?
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 [2 Markah]
(b) Berikan tiga pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
                                                                                                                                                [3 markah]
(c) Apakah fungsi candi dalam kerajaan awal Asia Tenggara ?
i. __________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________

(d) Namakan satu warisan candi yang terkenal di Asia Tenggara.
i. ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                    [1 markah]
(e) Pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memelihara bangunan bersejarah di negara kita?
i. ___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                     [2 markah]

SKEMA JAWAPAN:
a) Nyatakan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara ?
-dibawa oleh golongan kesyatria atau tentera
-pedagang atau vaisya
-golongan Brahmin atau pendeta
-proses pengambilan aspek budaya India dan disesuaikan dengan budaya tempatan

(b) Berikan tiga pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan.
-sistem pemerintahan beraja kerajaan-kerajaan awal ini amat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha
-mengikut sistem ini, raja menjadi ketua kerajaan dan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya
-raja dibantu oleh kerabat diraja, pembesar, termasuklah ahli agama, iaitu golongan Brahmin
-raja mempunyai kuasa mutlak dalam semua aspek yang meliputi;
-pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah harta
-raja berkuasa untuk membuat undang-undang bagi mengukuhkan kedududkannya
-setiap perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan
-rakyat tidak berhak untuk mempertikaikan setiap undang-undang dan perlu mematuhi setiap undang-undang
-raja dikehendaki menjalankan pemerintahan yang adil untuk rakyatnya
-walaupun begitu, rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil untuk rakyatnya
-ini kerana rakyat percaya bahawa raja merupakan bayangan tuhan mengikut konsep Dewa-Raja yang diamalkan oleh pemerintah kerajaan awal di Asia Tenggara.
-mengikut konsep ini raja dikatakan mempunyai kuasa kesaktian yang akhirnya menyebabkan lahirnya unsur mitos dan lagenda tentang asal usul raja bagi menguatkan kedudukan dan status raja sebagai pemerintah
-pelbagai adat istiadat telah diwujudkan untuk mengukuhkan lagi kedaulatan raja
-contoh ialah Istiadat Pertabalan raja
-adat istiadat ini biasanya dijalankan oleh golongan Brahmin tanpa mengira raja tersebut menganut agama Hindu dan Budha
-tujuannya ialah untuk membezakan kedudukan raja daripada golongan diperintah
-raja di Asia Tenggara juga bercita-cita untuk menjadi raja yang terulung iaitu menguasai seluruh alam semseta
-raja telah mendirihkan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta atau order kosmos.
-mengikut konsep Order Kosmos, negara dianggap sebagai suatu alam semesta. raja dan ibu kotanya dianggap sebagai Pusat Alam dan Pusat Pemerintahan
-raja adalah bertanggungjawab untuk mengatur kesejahteraan negara dan rakyat selaras dengan Dharma.


(c) Apakah fungsi candi dalam kerajaan awal Asia Tenggara ?
-candi adalah monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha dan ia berperanan rumah ibadat
-candi/monumen juga digunakan sebagai tempat menyimpan abu mayat atau jenazah diraja dan keluarga
-ia juga sebagai tempat menyimpan patung dewa utama bagi sesebuah kerajaan awal
-ia menjadi lambang kepada keagungan  seseorang pemerintahan berdasarkan kehebatan seni binanya
-candi Angkor Wat dan Candi Borobudur melambangkan konsep order kosmos
-candi Angkor Wat dibina oleh Suryarvarman II yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kedaulatan kerajaan Suryarvarman II
-kerana kejayaannya mengalahkan Champa dan menyatuhkan Kampuchea
-Candi ini terdapat di Kemboja yang dibina untuk tujuan penyembahan agama Hindu
-yang melambangkan Order Kosmos


(d) Namakan satu warisan candi yang terkenal di Asia Tenggara.
-Candi Borobudur
-Candi Prambanan
-Angkor Wat
-Candi Lembah Bujang
-Candi Dieng


(e) Pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memelihara bangunan bersejarah di negara kita?
-mewartakan sebagai khazanah negara
-memastikan sentiasa diselenggara
-menjalankan usaha-usaha pemuliharaan bangunan bersejarah
-menjadikan sebagai pusat tarikan pelancong
-kempen kesedaran tentang memelihara bangunan bersejarah


Tiada ulasan: