Sabtu, 28 Februari 2009

Penerimaan dan Pengubahsuaian di Indonesia

Pengenalan
Menjelang akhir abad ke-18, Belanda telah menguasai Pulau Jawa melalui Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) yang ditubuhkan pada tahun 1602. Kehadiran Belanda di Jawa telah membawa kepada banyak perubahan sama ada dari segi pentadbiran, ekonomi ataupun sosial. Semua perubahan yang dibuat ini adalah semata-mata untuk memperkukuhkan kedudukan mereka.

Dari segi pentadbiran
Pentadbiran Belanda di Indonesia adalah diletakkan di bawah seorang Gabenor Jeneral. Pihak Belanda telah mewujudkan undang-undang pembahagian kuasa. Di bawah undang-undang ini, majlis perbandaran dan daerah telah ditubuhkan. Majlis-majlis ini dianggotai oleh orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia dan orang-orang Cina. Pada tahun 1906, undang-undang desa dikuatkuasakan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memperbaiki kebajikan rakyat Indonesia. Satu Majlis Desa telah diwujudkan di bawah undang-undang ini dan ia diketuai oleh Penghulu. Pada tahun 1916, Majlis Volksraad (Dewan Rakyat) telah ditubuhkan dan ia dianggotai oleh semua rakyat.

Dari segi ekonomi
Sejak tahun 1830, sistem tanaman komersil menjadi kegiatan yang penting. Di bawah Sistem Tanaman Paksa (Kultur), rakyat dipaksa menanam tanaman kerajaan seperti kopi dan nila. Sistem ini kemudian digantikan dengan Sistem Liberal dan kemudiannya Sistem Etika. Kapitalis yang lain juga melibatkan diri dalam perlombongan, perhutanan dan perikanan. Perlombongan yang dijalankan ialah perlombongan minyak dan logam. Ia telah membawa kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan landasan keretapi.

Dari segi sosial
Pihak Belanda mengutamakan pelajaran rendah. Begitu juga bagi pendidikan tinggi. Orang-orang kaya telah menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris. Bahasa Belanda tidak digunakan dengan meluas. Selain itu, terdapat sekolah umum yang diwujudkan kesan daripada Dasar Etika. Pada tahun 1919, Sekolah Menengah Umum ditubuhkan. Pada tahun 1924, Maktab Undang-undang ditubuhkan. Pihak Belanda turut menubuhkan Maktab Perubatan (1926) dan Universiti Betawi (1941). Selain pendidikan, undang-undang perlindungan buruh turut diperkenalkan oleh pihak Belanda untuk melindungi buruh-buruh Indonesia.

Tiada ulasan: