Selasa, 20 Januari 2009

Pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat tempatan di Tanah Melayu sebelum kedatangan barat. (excel 1)

Islam telah bertapak di Tanah Melayu sekitar abad ke-13. Memasukan agama Islam mempengaruhi aspek kaehidupan masyarakat dalam aspek politik, ekonomi dan social.

Politik
Perubahan konsep deva raja dalam agama Hindu-Buddha iaitu raja dianggap sebagai Amirul-Mukminin. Gelaran raja kepada sultan. Peranan sultan adalah ketua agama Islam.
Sultan dianggap wakil Tuhan di bumi. Oleh itu rakyat mesti patuh kepada perintah sultan.
Sultan mendapat nasihat agama dr para ulama . Cth : Maharaja, Kadi, Mufti dan sebagainya.
Sistem perundangan negeri-negeri Melayu berasaskan hokum syarak mazhab Syafie yang terdapat di Perak, Johor dan Terengganu. Dalam pertabalan sultan pembacaan cirri yang diamalkan pada zaman Hindu digantikan dengan bacaan doa.
Sultan memerintah secara adil dan saksama seiring dengan ajaran Islam yang mementingkan keadilan.

Ekonomi
Islam mengharamkan amalan riba dan sebarang bentuk penindasan dalam urusan jual beli di samping memperkenalkan konsep halal dan haram. Amalan zakat dan fitrah menjadi sebahagian daripada amalan hidup seharian masyarakat tempatan Tanah Melayu. Penggunaan system mata wang dinar emas yang tercatat tulisan jawi, nama sultan dan negeri menggambarkan pengaruh Islam.

Sosial
Islam membawa perubahan yang besar dari segi akidah iaitu konsep Allah yanh Maha Esa dan konsep ibadat yang lebih luas. Islam mengubah cara berfikir masyarakat Melayu yang sebelum ini mempercayai tahyul, ahli sihir dan bomoh kepada satu kepercayaan yang berasaskan al-Quran. Islam menekankan pentingnya moral yang tinggi dan akhlak yang mulia sebagai unsur penting dalam pembentukkan peribadi individu. Cth : memberi salam, hormat tetamu dll.
Dalam bidang pendidikan semua golongan diberi peluang yang sama. Mata pelajaran baru sprt Bahasa Arab, muqaddam diperkenalkan. Kemasukan agama Islam menyebabkan guru-guru agama keturunan Arab dapat mengajar di institusi spert pondok, madrasah dan surau.
Karya sastera berunsur Islam diperkenalkan sprt : Hikayat Nabi Bercukur dan pahlawan-pahlawan Islam. Kedatangan Islam juga mempengaruhi karya sastera seperti Hikayat Sang Kancil. Juga seni bina Islam dipekenalkan . Cth : ,masjid dan surau.
Ukian-ukiran terutamanya di dinding istana mengikut seni ukir Islam. Cth : seni khat.
Upacara berkhatam al-Quran , kenduri arwah dan kesyukuran diperkenalkan.
Muzik dan irama padang pasir di perkenalkan.

Kesimpulan
Kedatangan Islam telah berjaya menghakis pengaruh ajaram agama Hindu Buddha. Kelebihan ajaran Islam ialah mudah difahami telah menyebabkan masyarakat menerima ajaran Islam secara meluas dan menjadikan agama Islam sebagai satu cara hidup.

Tiada ulasan: